Julebelysning

Stenstrup

Byen med de mange muligheder

Omsider kom der julebelysning i Stenstrup

 

Efter fem år uden julebelysning på Stationsvej spredte lyset sig igen i 2011

fra 13 stjerner opsat på master langs Stationsvej.

I Nærdemokratigruppen satte vi os det mål, at vi skulle have julebelysning

igen - og nu er det blev en realitet.

Etableringen af julebelysningen var dyrere end vi havde regnet med. Det løb

op i ca. 41.200 kr., dels fordi vi skulle opfylde de offentlige krav og derudover

skulle vi have fremstillet master som skulle støbes i jorden, idet der i forbindelse med Byfornyelsesprojektet, blev opsat nye lysmaster som vi ikke kunne montere stjernerne i.

 

Julebelysningen er delvis finansieret med hjælp af donationer fra borgere og erhverv i

Stenstrup.