Stenstrupfyn.dk

Stenstrup

Byen med de mange muligheder

Hvem er vi?

 

Nærdemokratigruppen Stenstrup & omegn

Nærdemokratigruppen er en upolitisk gruppe der vil fremme borgernes almene interesser i Stenstrup og omegn.

Vi blev dannet på opfordring fra Nærdemokratiet i Svendborg Kommune, ved et opstartsmøde på Stenstrup Skole den 19. juni 2008.Vi mødes 6-8 gange årligt og arbejder med mange forskellige emner (se vores hensigtserklæring).

Nærdemokratigruppen søger indflydelse på Svendborg Kommunes beslutningsprocesser, som har betydning for vores område. Vi har bl.a. haft fokus på følgende områder: Sikker skolevej, trafikgener på Assensvej og Stationsvej, grønne områder omkring søen (oprydning/udtynding i krat og buske), julebelysning m.m.

 

Hjemmesiden Stenstrupfyn.dk

Ifølge vores hensigtserklæring er hjemmesiden en af de opgaver vi har påtaget os.

Har du nogle kommentarer, forslag eller andet som kan relateres til området, så er du meget velkommen til at kontakte os.

 

Hvem består gruppen af?

Gruppen består af følgende 10 medlemmer:

 

Johannes Damkjær, formand

Bodil Helmert

Ellen Petersen

Erik Burkarl

Frede Rasmussen

Helle Johnsen

Kaj Recke

Thomas Skytte

Tommy Christensen

Torben Frost