Godser og herregårde

 

Når du bevæger dig rundt ad de snoede veje kommer du forbi mange mindre og større gårde, der med deres marker og natur præger landskabet.

Historisk set er gårdene et resultat af den driftighed, der har været i Stenstrup. Denne driftighed har til stadighed været til stede på især de fire store godser/herregårde – Løjtved – Kroghenlund – Langeskov og Skjoldemose i Stenstrup. De har hver især gennem tiderne haft stor betydning for udviklingen i Stenstrup og har sat deres individuelle præg på Stenstrups historie.

 

Løjtved Gods

Løjtved er beliggende ca. 12 km nordvest for Svendborg i Stenstrup Sogn, Sunds Herred, Svendborg Kommune. Hovedbygningen er opført i 1842

på rester af den oprindelige middelalder-bygnings svære mure. Hovedfløjen der består af en 26 m lang bygning med høj kælder og to stokværk, har halvafvalmet tag dækket af røde tegl. Bygningen er pudset og delvis rødkalket med hvidkalkede detaljer.

Læs mere Klik her 
Ejere af Løjtved Klik her 

 

Skjoldemose

Den smukke herregård Skjoldemose er opført i 1682 af Otte Krag. Bygningen, der består af en enkeltfløj, er opført af røde mursten i krydsforbandt på en høj sokkel af granitkvadre. Der er to stokværk over den høje kælder, og taget er dækket af røde tegl. Bygningen er restaureret i 1868 og i 1916. For ca. 100 år siden lå hovedbygning og ladegård på et rektangulært voldsted med grave.

Læs mere Klik her

Ejere af Skjoldemose Klik her.

 

Langeskov Gods

 Langeskov er oprindelig en parcel fra Løjtved i Stenstrup sogn, oprettet i slutningen af 18. århundrede af justitsråd Jens Lange. Hovedbygningen er opført i 1862. Bygningen består af en hovedfløj, der med korte mure i stump vinkel er forbundet til to sidefløje. Alle fløje er i eet stokværk med kælder og er hvidkalkede. Hovedfløjen er dækket af cementtagsten, sidefløjene af røde tegl. Den gulkalkede, trefløjede avlsgård er opført. 1852-1912. Til gården hører en stor have med gamle træer og vandløb.
Læs mere Klik her
Ejere af Langeskov Klik her.

Langkildegård 

Hovedbygningen, opført 1844, er i to stokværk. med høj kælder og kvist mod gården; taget er skifer tækket. Syd for hovedbygningen ligger have og park med sjældne træer.

Læs mere Klik her

Ejere af Langkildegård Klik her 

langkildegard

 

 

 

 

 

 

 

Kroghenlund

Hovedgården Kroghenlund ligger midt i det smukke sydfynske landskab. Hovedbygningen ligger på bunden af en gammel issø omgivet af fredskov og marker. Kroghenlund, hvis historie kan føres tilbage til 1798, blev oprettet af Kammerjunker Stie Tønsberg Schøller von Krogh. Bygningerne er et smukt eksempel på 17-18 hundredtallets klassicistiske byggestil og fremstår i dag med hovedbygningen og to tilhørende sidefløje. I Kroghenlund Fredskov er der en runddysse med en anselig, men noget afkløvet dæksten.

Læs mere Klik her

Kroghenlunds hjemmeside Klik her.

Herregårdene – video

Se video filmen Klik her